Nariadenie vlády č. 50/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2000 Z. z.

Čiastka 23/2000
Platnosť od 18.02.2000 do31.12.2004
Účinnosť od 18.02.2000 do31.12.2004
Zrušený 577/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.02.2000 - 31.12.2004