Vyhláška č. 471/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov

Čiastka 191/2000
Platnosť od 29.12.2000 do31.03.2006
Účinnosť od 01.01.2001 do31.03.2006
Zrušený 102/2006 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2001 - 31.03.2006

Pôvodný predpis

29.12.2000