Zákon č. 458/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky

Čiastka 187/2000
Platnosť od 23.12.2000
Účinnosť od 01.01.2001

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2001 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

23.12.2000