Opatrenie č. 449/2000 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia aktív, bilančných položiek, transakcií a ostatných tokov v národných účtoch Slovenskej republiky a Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky

Čiastka 184/2000
Platnosť od 20.12.2000
Účinnosť od 01.01.2001

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2001 Aktuálne znenie