Zákon č. 443/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov

Čiastka 183/2000
Platnosť od 19.12.2000
Účinnosť od 01.01.2001

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2001 Aktuálne znenie