Oznámenie č. 424/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v hraničných otázkach

Čiastka 175/2000
Platnosť od 08.12.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 29. apríla 1997, na základe článku 13.