Nariadenie vlády č. 410/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie

Čiastka 169/2000
Platnosť od 01.12.2000
Účinnosť od 15.03.2006