Zákon č. 409/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 168/2000
Platnosť od 30.11.2000 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2001 do31.12.2004
Zrušený 650/2004 Z. z.