Zákon č. 404/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c7/2001 Z. z.)

Čiastka 166/2000
Platnosť od 30.11.2000 do31.05.2005
Účinnosť od 01.01.2001 do31.05.2005
Zrušený 85/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2001 - 31.05.2005 r1/c7/2001 Z. z.