Zákon č. 402/2000 Z. z.Zákon o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko

Čiastka 165/2000
Platnosť od 30.11.2000
Účinnosť od 01.01.2001

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2001 Aktuálne znenie