Zákon č. 391/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Čiastka 162/2000
Platnosť od 25.11.2000 do31.01.2006
Účinnosť od 01.12.2000 do31.01.2006
Zrušený 24/2006 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2000 - 31.01.2006