Nariadenie vlády č. 389/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zverejňovaní predbežných oznámení, oznámení o vyhlásení metód verejného obstarávania, súťažných podkladov a výsledkov verejného obstarávania

(v znení č. 721/2002 Z. z.)

Čiastka 161/2000
Platnosť od 24.11.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 523/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 - 31.12.2003 721/2002 Z. z.
01.01.2001 - 31.12.2002