Opatrenie č. 386/2000 Z. z.Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 331/1999 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Čiastka 160/2000
Platnosť od 23.11.2000 do31.07.2001
Účinnosť od 01.12.2000 do31.07.2001
Zrušený 309/2001 Z. z.

OBSAH