Zákon č. 385/2000 Z. z.Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 160/2000
Platnosť od 23.11.2000
Účinnosť od 08.09.2020
Redakčná poznámka

okrem čl. I § 35 ods. 1, § 44, § 50 ods. 4, § 52 a 94, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002, a čl. I § 65 až 80, § 81 ods. 1 prvej vety, § 82 až 91 a § 152 tretieho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003 Novelou č. 670/2002 Z. z. sa výnimka z účinnosti me...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.09.2020 241/2020 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2020 - 07.09.2020 397/2019 Z. z.
27.12.2019 - 31.12.2019 459/2019 Z. z.
15.10.2019 - 26.12.2019 282/2019 Z. z.
23.08.2019 - 14.10.2019 40/2019 Z. z.
23.02.2019 - 22.08.2019 40/2019 Z. z.
01.01.2019 - 22.02.2019 177/2018 Z. z.
15.11.2018 - 31.12.2018 314/2018 Z. z.
01.01.2018 - 14.11.2018 152/2017 Z. z.
01.07.2017 - 31.12.2017 152/2017 Z. z.
01.07.2016 - 30.06.2017 125/2016 Z. z.
29.06.2016 - 30.06.2016 443/2015 Z. z.
01.01.2016 - 28.06.2016 322/2014 Z. z., 401/2015 Z. z.
29.12.2015 - 31.12.2015 443/2015 Z. z.
01.01.2015 - 28.12.2015 335/2012 Z. z., 307/2014 Z. z., 362/2014 Z. z.
01.12.2014 - 31.12.2014 322/2014 Z. z.
01.09.2014 - 30.11.2014 195/2014 Z. z.
01.01.2014 - 31.08.2014 462/2013 Z. z.
01.01.2013 - 31.12.2013 335/2012 Z. z., 392/2012 Z. z.
01.03.2012 - 31.12.2012 79/2012 Z. z.
01.02.2012 - 29.02.2012 503/2011 Z. z.
01.01.2012 - 31.01.2012 467/2011 Z. z.
01.05.2011 - 31.12.2011 33/2011 Z. z., 100/2011 Z. z.
01.01.2011 - 30.04.2011 500/2010 Z. z., 543/2010 Z. z.
17.07.2009 - 31.12.2010 290/2009 Z. z., 291/2009 Z. z.
01.04.2009 - 16.07.2009 59/2009 Z. z.
01.01.2009 - 31.03.2009 517/2008 Z. z., 520/2008 Z. z.
01.01.2007 - 31.12.2008 586/2004 Z. z. Delená účinnosť
01.01.2006 - 31.12.2006 622/2005 Z. z.
15.04.2005 - 31.12.2005 122/2005 Z. z.
01.04.2005 - 14.04.2005 757/2004 Z. z.
01.01.2005 - 31.03.2005 586/2004 Z. z., 609/2004 Z. z.
01.11.2004 - 31.12.2004 530/2004 Z. z.
01.09.2004 - 31.10.2004 458/2003 Z. z., 548/2003 Z. z., 267/2004 Z. z.
19.07.2004 - 31.08.2004 267/2004 Z. z., 403/2004 Z. z.
01.07.2004 - 18.07.2004 514/2003 Z. z.
01.01.2004 - 30.06.2004 462/2003 Z. z., 505/2003 Z. z., 595/2003 Z. z.(nepriamo) Delená účinnosť
25.11.2003 - 31.12.2003 458/2003 Z. z.
01.11.2003 - 24.11.2003 426/2003 Z. z.
01.07.2003 - 31.10.2003 Delená účinnosť
01.01.2003 - 30.06.2003 670/2002 Z. z. Delená účinnosť
16.04.2002 - 31.12.2002 185/2002 Z. z.
01.01.2002 - 15.04.2002 Delená účinnosť
01.01.2001 - 31.12.2001 385/2000 Z. z.