Oznámenie č. 383/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 2/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou

Čiastka 158/2000
Platnosť od 18.11.2000
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 2/1999 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 3. januára 2000.