Oznámenie č. 378/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou

Čiastka 155/2000
Platnosť od 16.11.2000 do30.04.2004
Účinnosť od 28.08.2002
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 13. marca 1998 na základe článku 41 ods. 1. Dňa 23. apríla 2001 bolo v Tallinne prijaté Rozhodnutie č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 1 Dohody, ktoré sa pre...