Zákon č. 358/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov

Čiastka 146/2000
Platnosť od 01.11.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2001 do31.12.2003
Zrušený 595/2003 Z. z.