Oznámenie č. 348/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chilskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov čílskych diplomatických, služobných a špeciálnych pasov a slovenských diplomatických a služobných pasov

Čiastka 144/2000
Platnosť od 31.10.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 22. mája 2000 na základe článku 7 ods. 1.