Oznámenie č. 334/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Opčnému protokolu k Viedenskému dohovoru o konzulárnych stykoch týkajúcemu sa záväzného riešenia sporov

Čiastka 136/2000
Platnosť od 18.10.2000
Účinnosť od 27.05.1999
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 19. marca 1967 na základe článku VIII ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 27. mája 1999 na základe článku VIII ods. 2.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.05.1999 Aktuálne znenie