Zákon č. 323/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov

Čiastka 132/2000
Platnosť od 11.10.2000
Účinnosť od 01.11.2000

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2000 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

11.10.2000