Oznámenie č. 314/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania u generálneho tajomníka Rady Európy

Čiastka 130/2000
Platnosť od 07.10.2000
Redakčná poznámka

nadobudlo platnosť 4. mája 2000