Vyhláška č. 294/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch

Čiastka 124/2000
Platnosť od 27.09.2000 do31.08.2004
Účinnosť od 01.10.2000 do31.08.2004
Zrušený 382/2004 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2000 - 31.08.2004

Pôvodný predpis

27.09.2000