Nariadenie vlády č. 29/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 11/2000
Platnosť od 01.02.2000 do31.12.2004
Účinnosť od 01.02.2000 do31.12.2004
Zrušený 577/2004 Z. z.