Vyhláška č. 279/2000 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 250. výročia narodenia Juraja Fándlyho

Čiastka 115/2000
Platnosť od 25.08.2000 do31.12.2008
Účinnosť od 25.08.2000 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.08.2000 - 31.12.2008