Vyhláška č. 278/2000 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o ukončení platnosti pamätných strieborných mincí česko-slovenskej meny vydaných od 21. augusta 1954 do 31. decembra 1992

Čiastka 115/2000
Platnosť od 25.08.2000
Účinnosť od 30.09.2000

OBSAH