Nariadenie vlády č. 277/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Čiastka 115/2000
Platnosť od 25.08.2000
Účinnosť od 01.09.2000

OBSAH