Zákon č. 256/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov

Čiastka 109/2000
Platnosť od 01.08.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 01.08.2000 do31.12.2003
Zrušený 554/2003 Z. z.

OBSAH