Zákon č. 241/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Čiastka 104/2000
Platnosť od 28.07.2000 do31.01.2004
Účinnosť od 01.08.2000 do31.01.2004
Zrušený 5/2004 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2000 - 31.01.2004

Pôvodný predpis

28.07.2000