Zákon č. 239/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov

Čiastka 104/2000
Platnosť od 28.07.2000 do30.06.2001
Účinnosť od 01.08.2000 do30.06.2001
Zrušený 238/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2000 - 30.06.2001