Vyhláška č. 23/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach

Čiastka 9/2000
Platnosť od 29.01.2000 do31.08.2007
Účinnosť od 01.02.2000 do31.08.2007
Zrušený 392/2007 Z. z.