Zákon č. 227/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. 308/2000 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 98/2000
Platnosť od 25.07.2000 do31.05.2008
Účinnosť od 04.10.2000 do31.05.2008
Zrušený 167/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
04.10.2000 - 31.05.2008 308/2000 Z. z.(nepriamo)
01.08.2000 - 03.10.2000