Rozhodnutie č. 223/2000 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien telekomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete

Čiastka 96/2000
Platnosť od 21.07.2000 do31.12.2005

Pôvodný predpis

21.07.2000