Oznámenie č. 222/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 95/2000
Platnosť od 21.07.2000

Pôvodný predpis

21.07.2000