Vyhláška č. 22/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Kováčovej a v Sliači

Čiastka 9/2000
Platnosť od 29.01.2000 do14.12.2005
Účinnosť od 01.02.2000 do14.12.2005
Zrušený 551/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2000 - 14.12.2005