Vyhláška č. 216/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany

Čiastka 94/2000
Platnosť od 13.07.2000 do30.06.2006
Účinnosť od 01.08.2000 do30.06.2006
Zrušený 388/2006 Z. z.

OBSAH