Vyhláška č. 20/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Martine

Čiastka 9/2000
Platnosť od 29.01.2000 do31.08.2010
Účinnosť od 01.02.2000 do31.08.2010
Zrušený 341/2010 Z. z.