Zákon č. 186/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 80/2000
Platnosť od 16.06.2000
Účinnosť od 01.07.2000

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2000 Aktuálne znenie