Zákon č. 182/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel

Čiastka 79/2000
Platnosť od 15.06.2000
Účinnosť od 01.07.2000

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2000 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.06.2000