Vyhláška č. 179/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj vody v obci Dudince za prírodný liečivý zdroj

Čiastka 77/2000
Platnosť od 08.06.2000
Účinnosť od 15.06.2000

OBSAH