Vyhláška č. 17/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Brusne

Čiastka 9/2000
Platnosť od 29.01.2000
Účinnosť od 01.02.2000

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2000 Aktuálne znenie