Nariadenie vlády č. 168/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/1996 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu

Čiastka 73/2000
Platnosť od 01.06.2000 do31.12.2002
Účinnosť od 01.07.2000 do31.12.2002
Zrušený 716/2002 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2000 - 31.12.2002