Zákon č. 167/2000 Z. z.Zákon o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku

Čiastka 73/2000
Platnosť od 01.06.2000
Účinnosť od 01.07.2000

OBSAH