Oznámenie č. 139/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Doplňujúcich dokumentov k Ústave a k Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU)

Čiastka 59/2000
Platnosť od 27.04.2000
Redakčná poznámka

Dokumenty nadobudli platnosť 1. januára 2000 a pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť 1. januára 2000 na základe časti II dokumentov.