Oznámenie č. 100/2000 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Čiastka 43/2000
Platnosť od 23.03.2000 do19.06.2001
Zrušený 213/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000.

Pôvodný predpis

23.03.2000