Redakčné oznámenie č. r1/c109/1999 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1999 Z. z.

Čiastka 109/1999
Platnosť od 12.10.1999

Pôvodný predpis

12.10.1999