Zákon č. 97/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. a nálezu ústavného súdu Slovenskej republiky č. 398/1998 Z. z.

Čiastka 43/1999
Platnosť od 14.05.1999
Účinnosť od 14.05.1999 do28.02.2019
Zrušený 314/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.05.1999 - 28.02.2019