Oznámenie č. 96/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 42/1999
Platnosť od 13.05.1999

Pôvodný predpis

13.05.1999