Oznámenie č. 95/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času v uhoľnom baníctve

Čiastka 42/1999
Platnosť od 13.05.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.