Oznámenie č. 90/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa menia maximálne ceny niektorých výrobkov v zdravotníctve – 28. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996 v znení neskorších predpisov

Čiastka 40/1999
Platnosť od 06.05.1999
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. mája 1999.

Pôvodný predpis

06.05.1999