Ústavný zákon č. 9/1999 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z.

Čiastka 5/1999
Platnosť od 27.01.1999
Účinnosť od 27.01.1999